Thông báo

Sổ tay sinh viên DK11 HK3
Ngày đăng: 05-07-2021

Sổ tay sinh viên DK9 HK7
Ngày đăng: 05-07-2021

Sổ tay sinh viên DK10LT-HK4
Ngày đăng: 05-07-2021

Sổ tay sinh viên DK10 HK5
Ngày đăng: 21-06-2021

Sổ tay sinh viên DK11LT HK3
Ngày đăng: 21-06-2021

Cài đặt ứng dụng học vụ sinh viên trên Smartphone
Ngày đăng: 31-05-2019

 Sinh viên vào cài đặt ứng dụng trên Smartphone. Tải và cài ứng dụng ASC Student 

Các chức năng sử dụng tương tự trên trang daotao.saodo.edu.vn

Xem thêm

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 99
Hôm nay: 2570
Hôm qua: 6413
Tổng cộng: 6182258